การแข่งขัน

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 2. รับสมัครทีมแข่งขันจำนวน จำกัด
 3. เริ่มการแข่งขัน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
 4. สถานที่แข่งรอบคัดเลือก : แบบออนไลน์
 5. สถานที่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ : งานกาชาดสกลนคร 

กฏการรับสมัคร

 1. สมัครแข่งขันเป็นทีม มีสมาชิกได้สูงสุด 6 คน (นักกีฬาตัวจริง 5 คน ตัวสำรอง 1 คน)
 2. ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถลงแข่งได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 3. ไม่อนุญาตให้นักแข่ง Proleague , Semi Pro หรือ นักแข่งรายการ league ต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และไม่คืนค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. รับสมัครนักกีฬาที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
 5. นักกีฬาที่มีอายุระหว่าง 13 ปี ถึง 18 ปี ที่ยังไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครอง !! โหลดแบบฟอร์มขออนุญาต !!
 6. สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปี ถึง 15 ปี ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องพาผู้ปกครองมาด้วย

รายละเอียดการรับสมัคร

 1. ค่าสมัครทีมละ 250 บาท
 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีฮีโร่อย่างน้อย 18 ตัว สำหรับการเข้าแข่งขันใน “Tournament Mode”
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในการลงสมัครแข่งขัน
 4. เมื่อเข้าสู่ช่วงการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก และรายชื่อสมาชิกในทีม ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 5. ทีมงานจะประกาศคู่การแข่งขันผ่านทาง Facebook : สมาคมกีฬา E-sports จังหวัดสกลนคร – SKE ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายละเอียดการแข่งขัน สมาคม E-sports จะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบผ่านทาง Facebook  สมาคมกีฬา E-sports จังหวัดสกลนคร – SKE

กฎกติกาการแข่งขันรอบออนไลน์

 1. ทีมงานจะแจ้งวันและเวลาการแข่งขันทางกลุ่ม LINE (ในขั้นตอนการสมัครจะมีให้กรอก ID line โปรดตรวจสอบให้เรียบร้อย ) ให้ทีมนักกีฬารายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 15นาที  ของวันที่มีการแข่งขัน
 2. กรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมแข่งขันในเวลาที่กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายตกลงนัดเวลาในการแข่งขันกัน  (ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลื่อนได้เฉพาะเวลาแข่งขันเท่านั้นจะไม่สามารถเลื่อนวันแข่งขันได้)
 3. ในการแข่งขันคัดเลือกรอบออนไลน์จะใช้รูปแบบการแข่งขัน ชนะ 2 ใน 3 เกม (Best of 3) ด้วยระบบ Normal Ban Pick 
 4. ทีมงานจะทำการกำหนดห้องในการแข่งขันให้ทั้งสองทีม และจะมีการบันทึกภาพการแข่งขันของแต่ละคู่ด้วย

เลขที่บัญชีการชำระเงินค่าสมัคร
เลขบัญชี ปิดรับสมัคร
ธนาคาร –
ชื่อบัญชี —

!!! หมายเหตุ ข้อกำหนดต่างๆ อาจมีการการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเหตุการโรคระบาดโควิค19 ทั้งนี้ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง !!!

สมาชิกทีมใดที่อายุ 15ปี ขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้แนบแบบขออนุญาตผู้ปกครอง ทีมใดไม่แนบจะถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์ในการแข่งขัน