สมาคมอีสปอร์ตสกลนคร

สมาคมอีสปอร์ตจังหวัดสกลนครมุ่งผลักดันกีฬาอีสปอร์ต จัดอบรมคณะครู อาจารย์ ในจังหวัดสกลนคร ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจในกีฬาอีสปอร์ตและเปิดโอกาสให้กับเด็กได้พัฒนาเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ 

เดินหน้าวงการกีฬา ESPORTS เต็มที่‼ พร้อมเร่งจัดตั้งชมรม ESPORTS ในโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างถูกวิธี

ถือว่าเป็นความโชคดีของน้องๆ ชาวจังหวัดสกลนครมากๆ ที่มีผู้ใหญ่ในหลายๆ พื้นที่ยินดีพร้อมที่รับฟัง ในอนาคตทางสมาคมกีฬา ESPORTS จังหวัดสกลนครหวังว่าบ้านเราจะเป็นจังหวัดที่มีนักกีฬา ESPORTS มืออาชีพมากมายเเละเป็นศูนย์กลางของการจัดการเเข่งขันเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร

Visit Us