สมาคมอีสปอร์ตสกลนคร

สมาคมอีสปอร์ตจังหวัดสกลนครมุ่งผลักดันกีฬาอีสปอร์ต จัดอบรมคณะครู อาจารย์ ในจังหวัดสกลนคร ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจในกีฬาอีสปอร์ตและเปิดโอกาสให้กับเด็กได้พัฒนาเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ 

แข่งขันกีฬา E-Sports เล่นให้เด็กมันส์ดู (The Battle show Down)
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนครได้ร่วมมือกับ สพม.จังหวัดสกลนครร่วมกันจัดทำการเเข่งขัน esports เกมที่ชื่อว่า “Rov ” ที่เป็นรายการสำหรับคุณครูมาเเข่งขันโดยเฉพาะ กับรายการที่มีชื่อ “เล่นให้เด็กมัน(ส์)ดู” The Battle Show Down”
ครูที่สนใจไม่จำเป็นต้องอยู่โรงงเรียนเดียวกัน ร่วมมือกันเพื่อเป็นหนึ่งทีมไม่ว่าเป็นคนจังหวัดไหน ไม่สำคัญขอแค่เป็นคุณครูที่สอนในจังหวัดสกลนคร
เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ – 10 เมษยน พ.ศ. 2564
!! รับเพียง 16 ทีมเท่านั้น !!
โดยโครงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจใน ESPORTS มากขึ้น เพราะคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาคือที่ผู้ใหญ่ที่ใกล้เด็กมากที่สุดรองจากพ่อเเม่

Featured Streams