รายการ กาชาด รวมใจไทสกล ESPORTS Tournament 2022

ขอเเสดงความยินดีกับ Champions กับรายการ "รายการ กาชาด รวมใจไทสกล Tournament 2022" นั่นก็คือ ทีม กล้วยหอม จาก #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นั่นเอง ที่ได้ชิงเงินมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกีรยตริบัตร ขอเเสดงความยินดีด้วยครับ

ยอดการเข้าถึง

จำนวน 392,992ครั้ง

ยอดการมีส่วนร่วม

จำนวน 45,287 ครั้ง

ยอดการเเเชร์

จำนวน 950 ครั้ง

ยอดคนดูสะสม

จำนวน 44,553 ครั้ง