สมาคมอีสปอร์ตสกลนคร

กลับมาอีกครั้งกับรายการเเข่งขัน esports สุดมันส์กับเกมที่ชื่อว่า “Aov ” ที่เป็นรายการสำหรับคุณครูมาเเข่งขันโดยเฉพาะกับรายการที่มีชื่อ “เล่นให้เด็กมัน(ส์)ดู” The Battle Show Down” Season 2  #วางชอร์กมาน็อคป้อม 

วัตถุประสงค์ของรายการ
– เพื่อเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

– เพื่อให้ครูผู้สอนมีความพร้อมที่จะนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดและจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม  เป็นตัวกลางดึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเล่นเกมเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง

– เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก บรรยากาศในการแข่งขัน มีความตระหนัก และเข้าใจการเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาร่วมสนุกกัน 

– เพื่อพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในจังหวัดสกลนครสู่ความเป็นเลิศ 

บทสรุปการเเข่งขันของ“เล่นให้เด็กมัน(ส์)ดู” The Battle Show Down” Season 2 #วางชอร์กมาน็อคป้อม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน โพธิเเสนวิทยา ที่ คว้าแชมป์ การเเข่งขันของ“เล่นให้เด็กมัน(ส์)ดู” The Battle Show Down” Season 2 #วางชอร์กมาน็อคป้อม พร้อมถ้ายรางวัลจากรัฐมนตรี ศึกษาธิการ ท่าน ตรีนุช เทียนทอง ไปได้สำเร็จ

ลิงค์วิดีโอการถ่ายทอดสด คลิ๊กที่ภาพ!!!