คณะบริหารเเละคณะกรรมการ

คณะบริหาร

คณะกรรมการ

(คุณต้อม) ชินวร ตยางคนนท์

ตำแหน่ง : นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร

(คุณปู) พรพรรณ ตยางคนนท์

ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคมคนที่ 1

โรม

(โรม) โรมฤทธิ์ มิกราช

ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคมคนที่ 2

(ต้าร์) กชศรัณย์ ดวงปรีชา

ตำแหน่ง : เลขาธิการสมาคม

(มิ้นท์) ธิติยา วงศ์ราชา

ตำแหน่ง : เหรัญญิก

เซฟ

(เซฟ) อัษฎา​วุธ​ ยาง​ธิ​สาร​

ตำแหน่ง : นายทะเบียน

(โก้) นายปฏิภาณ เลื่อนยศ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายทะเบียน

(ไก่) ธีระยุทธ ยันตะพันธ์

ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์

(มด) ณรงค์ฤทธิ์ ศิริวงศ์

ตำแหน่ง : ปฏิคม

(แจน) อัญชลี พรมทอง

ตำแหน่ง : กรรมการ

(ครูโน๊ต) ยชญ์ธเนศ อัปทัง

ตำแหน่ง : กรรมการ

อาจารย์ อลงกต จันทรจิต

ตำแหน่ง : กรรมการ

(ครูเเบงค์) ชนินทร เมืองนิล

ตำแหน่ง : กรรมการ

(ครูส้มโอ) ณัยญารักษ์ พันเทศ

ตำแหน่ง : กรรมการ

ครู วิทยา ผิวงาม

ตำแหน่ง : กรรมการ

ครู พรชัย สิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ