(กดที่นี่) เพื่อเข้าร่วม Line Open Chat หรือสแกน QR Code
(ใช้สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมงาน)