สมัครแข่งขัน After Home Work School League ss1

สมัครแข่งขัน After Home Work School League ss1

สมัครแข่งขัน After Home Work School League ss1

สมัครแข่งขัน After Home Work School League ss1

สมัครแข่งขัน After Home Work School League ss1

  • รายละเอียดทีม
  • ข้อมูลเจ้าหน้าที่ทีม
  • ข้อมูลนักกีฬา
  • ข้อมูลนักกีฬา (สำรอง)
  • ยืนยันการสมัคร

ข้อมูลทีม

ชื่อทีม

โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด

โลโก้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด

Max. size: 300.0 MB

เพจโรงเรียน

ข้อมูลผู้จัดการทีม

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Line ID

รูปถ่าย

Max. size: 300.0 MB

บัตรข้าราชการครูหรือใบรับรองการสอน

Max. size: 300.0 MB

ข้อมูลโค้ช

ชื่อ-สกุล (ไม่บังคับ)

เบอร์โทรติดต่อ (ไม่บังคับ)

ข้อมูลผู้ช่วยโค้ช

ชื่อ-สกุล (ไม่บังคับ)

เบอร์โทรติดต่อ (ไม่บังคับ)

นักกีฬาคนที่ 1 (นักเรียน)

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรนักเรียน

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่กำลังศึกษา

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

นักกีฬาคนที่ 2 (นักเรียน)

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรนักเรียน

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่กำลังศึกษา

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

นักกีฬาคนที่ 3 (นักเรียน)

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรนักเรียน

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่กำลังศึกษา

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

นักกีฬาคนที่ 4 (นักเรียน)

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรนักเรียน

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่กำลังศึกษา

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

นักกีฬาคนที่ 5 (คุณครู)

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรข้าราชการครูหรือใบรับรองการสอนสำหรับคุณครู

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่สังกัด

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

กรณีไม่มีนักกีฬาสำรอง

หากไม่มีนักกีฬาสำรองกด Next Step ได้เลยครับ

นักกีฬาสำรองคนที่ 1

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรข้าราชการครูหรือใบรับรองการสอนสำหรับคุณครู

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่สังกัด

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

นักกีฬาสำรองคนที่ 2

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรนักเรียน

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่กำลังศึกษา

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

นักกีฬาสำรองคนที่ 3

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรนักเรียน

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่กำลังศึกษา

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

นักกีฬาสำรองคนที่ 4

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรนักเรียน

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่กำลังศึกษา

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

นักกีฬาสำรองคนที่ 5

ชื่อ-สกุล

ชื่อที่ใช้ในเกม

บัตรนักเรียน

Max. size: 300.0 MB

โรงเรียนที่กำลังศึกษา

ภาพข้อมูลไอดี

Max. size: 300.0 MB

Lane Position

ภาพถ่ายนักกีฬา (หน้าตรงเห็นครึ่งตัวห้ามปิดหน้าเเละใส่เเมสถ่าย)

Max. size: 300.0 MB

อายุ

เอกสารยืนยันการสมัคร

หลักฐานการชำระค่าสมัครแข่งขัน

Max. size: 300.0 MB

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมเเข่งขัน (อัพโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์)

Max. size: 300.0 MB

สแกนเพื่อเข้ากลุ่มเเข่งขัน