เงินรางวัลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1  : 4,000 บาท
รางวัลที่ 2  : 3,000 บาท
รางวัลที่ 3  : 2,000 บาท
รางวัลที่ 4  : 1,000 บาท
รวมเงินรางวัล : 10,000 บาท

รูปแบบการแข่งขัน

แข่งขันรอบ 16 ทีม 4 วัน แข่งขันแบบออนไลน์
แข่งขันรอบ 8 ทีม 4 วัน แข่งขันแบบออนไลน์
แข่งขันรอบ 4 ทีม 1 วัน แข่งขันแบบออฟไลน์ ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร

รายละเอียดรูปแบบการแข่งขัน

1. รอบ 16 ทีม แข่งแบบออนไลน์
    – กติกา 2 ใน 3 แพ้ตกรอบทันทีแข่งขันวันละ 2 คู่ จำนวน 4 ทีม ต่อวันแข่งขันทั้งหมด 4 วัน
2. รอบ 8 ทีม แข่งแบบออนไลน์
    – กติกา รอบแบ่งกลุ่ม โดยแข่งขันแบบพบกันหมด แข่ง 2 เกม ต่อ 1 คู่แบบเก็บคะแนน
มีรายละเอียดดังนี้
      1.) ชนะ 2 – 0 เกมได้ = 3 คะแนน
      2.) เสมอ 1 – 1 เกมได้ = 1 คะแนน
      3.) แพ้ ไม่ได้คะแนน
3. รอบ 4 ทีม แข่งขันแบบออฟไลน์ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร
    – เวลา 10.00 -12.00 น. แข่งขัน 2 ใน 3 เกม แข่งขัน 2 คู่ เพื่อหาคู่ที่ขึ้นชิงที่ 1 และชิงที่ 3
    – เวลา 13.00 – 18.00 น. แข่งขัน 2 ใน 3 เกม ชิงที่ 1 และชิงที่3

เงื่อนไขการสมัคร

1. สมัครแข่งขันเป็นทีม มีสมาชิกได้สูงสุด 6 คน (นักกีฬาตัวจริง 5 คน ตัวสำรอง 1 คน) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถลงแข่งได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
2. ค่าสมัครทีมละ 500 บาท
3. รับสมัครนักกีฬาที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
4. ผู้สมัครต้องประกอบอาชีพบุคลากรครูเท่านั้น
5. ก่อนการสมัครจะต้องโอนก่อน เพื่อแนบใบสมัคร
6. ไม่สามารถแก้ไขรายชื่อสมาชิกได้หลังจากปิดรับสมัครไปแล้ว
7. นักกีฬาจะต้องมีตัวละครฮีโร่มากกว่า 18 ตัว

กฎกติกาการแข่งขัน

1. การแข่งขันให้เริ่ม ณ เวลา 18.00 น. ของวันที่มีการแข่งขัน ยกเว้นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
2. การแข่งขันคัดเลือกรอบออนไลน์จะใช้รูปแบบเกม ด้วยระบบ Normal Ban Pick
3. ทีมที่อยู่ทางด้านบนของสายการแข่งขันจะได้อยู่ฝ่ายสีน้ำเงินในเกมแรก และในเกมถัดไปผู้ที่แพ้ในเกมก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ในการเลือกฝั่ง
4. ผู้จัดการเเข่งขันจะแจ้งวันและเวลาการแข่งขันทางกลุ่ม LINE (ในขั้นตอนการสมัครจะมีให้กรอก ID line โปรดตรวจสอบให้เรียบร้อย ) ให้ทีมนักกีฬา         รายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 15นาที ของวันที่มีการแข่งขัน
5. ห้ามตั้งชื่อในเกมหรือชื่อทีมที่ไม่สุภาพ หรือส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางการเมือง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งศีลธรรม จริยธรรม     ของไทย

การกระทำความผิดและบทลงโทษในรอบออนไลน์และออฟไลน์

1. ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่นทุกช่องทาง หากพบเห็นปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันที
2. ห้ามผู้เล่นที่ไม่มีชื่อในการส่งรายชื่อในทีมนั้น ลงแข่งขันแทน ถ้าตรวจสอบแล้วพบเจอว่ากระทำความผิดจริง ผู้จัดการเเข่งขันจะทำการตัดสิทธิ์การ           แข่งขันของทีมนั้นทันที
3. ห้ามใช้โปรแกรม หรือ อุปกรณ์ช่วยเล่นต่างๆ
4. ห้ามมิให้ผู้เล่นกระทำการใดๆ อันเป็นการยินยอมให้ทีมฝ่ายตรงข้ามได้รับชัยชนะ

การเปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวสำรอง

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมอาจเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากจบเกมการแข่งขันที่ 1 หรือ 2 ได้เป็นจำนวน 1 ครั้งเท่านั้น
2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวสำรอง หัวหน้าทีมนั้นจะต้องทำการแจ้งผู้จัดการเเข่งขันให้ทราบก่อนเริ่มเสมอ

การหยุดพักเกม

1. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันคนใดจงใจไม่เชื่อมต่อเกม โดยไม่แจ้งให้ผู้จัดการเเข่งขันทราบ ผู้จัดการเเข่งขันมีสิทธิไม่อนุมัติคำขอหยุดเกมนั้นๆ
2. กรณีที่เกมหยุดลงเนื่องจากปัญหาทางด้านเทคนิค โดยไม่ได้เกิดจากการกระทำของนักกีฬา ทางผู้จัดการเเข่งขันมีสิทธิ์สั่งให้หยุดพักเกมดังกล่าว และให้     นักกีฬากลับเข้าสู่เกมมาอีกครั้งภายหลังจากนักกีฬาที่ไม่ได้เชื่อมต่อได้กลับเข้ามาสู่เกมแล้ว
3. หากเกมหยุดลงเป็นเวลานานกว่า 10 นาที ผู้จัดการเเข่งขันมีสิทธิ์สั่งให้เริ่มเกมใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ทีมใดทีมหนึ่งมีคะแนนสังหารอีกทีมเป็นจำนวนมาก ผู้     จัดการเเข่งขันอาจใช้ดุลยพินิจในการสั่งให้ทีมที่มีคะแนนมากกว่าดังกล่าวเป็นผู้ชนะในเกมที่หยุดลง
4. ภายหลังจากที่เกมเชื่อมต่อแล้ว ผู้จัดการเเข่งขันอาจสั่งให้ทีมนักกีฬาทั้งสองทีมเริ่มเกมใหม่โดยเร็ว และ/หรือดำเนินการแข่งขันใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไป     ตามที่ทางผู้จัดการเเข่งขันเห็นควร

การหยุดพักเกมโดยผู้เล่น

ผู้เข้าแข่งขันอาจหยุดพักเกมการแข่งขันได้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะต้องส่งสัญญาณให้ผู้จัดการเเข่งขันทราบโดยทันทีภายหลังจากการหยุดเกมและชี้แจงเหตุผลแห่งการหยุดเกมดังกล่าว
1. มีการรบกวนทางกายภาพระหว่างนักกีฬา เช่น ก่อความวุ่นวาย ความโกลาหล และเสียงดังรบกวนเกมการแข่งขัน เป็นต้น
2. อุปกรณ์พกพาหรือซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติ
3. การลดลงของเฟรมหรือ การเพิ่มขึ้นของ PING อันนอกเหนือจากการควบคุม
4. เมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโกงหรือดูถูกอย่างร้ายแรง เป็นต้น ทั้งนี้ ความเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือปัญหาทางกายภาพของผู้เล่นไม่อาจเป็นเหตุให้หยุดพักเกม     ของผู้เข้าแข่งขันได้
5. การหยุดพักเกมอันเนื่องมากจากปัญหาเครื่องร้อนของอุปกรณ์พกพา
   ทางผู้จัดการเเข่งขันอาจสั่งให้หยุดพักเกมเป็นเวลาไม่เกินกว่า 5 นาที เพื่อทำให้อุปกรณ์พกพาดังกล่าวเย็นลงหากผู้จัดการเเข่งขันเห็นว่าความร้อนของ     อุปกรณ์พกพาดังกล่าวจะทำให้เฟรมลดลงหรือ Ping เพิ่มขึ้นในเกม
6. การหยุดพักเกมตามการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน
   ทางผู้จัดการเเข่งขันมีสิทธิเตือนและ/หรือปรับทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแพ้ทันที

การเริ่มเกมการแข่งขันใหม่ในรอบออฟไลน์

1. กรณีที่มีเกิดข้อผิดพลาด (บัค) ขึ้นในเกมอย่างร้ายแรงไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตามในระหว่างการแข่งขันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเล่นเกมต่อได้ ทั้งนี้ ข้อผิด        พลาดดังกล่าวจะต้องไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย หรือเกิดขึ้นเป็นปกติ
2. ในกรณีที่ผู้ตัดสินเห็นว่ามีข้อยุ่งยากทางเทคนนิคซึ่งจะทำให้การดำเนินเกมตามปกติเป็นไปได้ยาก

การหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการเริ่มเกมใหม่ (Rematch) ในรอบออนไลน์

1. ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีมละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 นาที ถ้าหากเกินเวลาดัง    กล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทำการแข่งขันต่อตามปกติ
2. หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่นๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้งหลักฐานให้กับทางผู้จัดการเเข่งขันและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัด       การเเข่งขันว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่หรือไม่
3. ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอเริ่มเกมใหม่ได้ทันที โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคน     จะต้องเลือกฮีโรและตำแหน่งการเล่นเหมือนเกมแรกก่อนมีการขอเริ่มเกมใหม่
4. หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเริ่มเกมไปแล้วเกินกว่า 2 นาทีในเกม ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายขอเริ่มเกมใหม่ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาต     จากคู่แข่ง หรือ ตามเห็นสมควรจากผู้จัดการเเข่งขัน
5. หากพบหลักฐานว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดเจตนากดหยุดเกม ไม่ว่าจะในจังหวะสำคัญ หรือเพื่อการก่อกวน
   ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที

การถ่ายทอดสดและการร่วมดูการแข่งขัน

1. ไม่อนุญาติให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ชมภายในตัวเกม (Observer หรือ Spectator) ในขณะทำการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรอบออนไลน์ หรือ        ออฟไลน์ก็ตาม ในกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันโดยผู้จัดการเเข่งขันทางผู้จัดการเเข่งขันมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าเป็นผู้ชมดังกล่าว
2. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนทำการถ่ายทอดสดหรือ Stream ผ่านช่องทางใดๆ ก็ตามในขณะทำการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคู่แข่งและผู้จัดการ         เเข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในทันที
3. ในกรณีที่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่ที่ผู้จัดการเเข่งขันได้เลือกทำการถ่ายทอดสด แต่การถ่ายทอดสดเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน ทาง         ผู้จัดการเเข่งขันมีสิทธิ์ที่จะขอให้ทั้งสองทีมทำการรีแมทช์ได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการเเข่งขัน

การแจ้งเหตุความไม่เป็นธรรมระหว่างการแข่งขัน

1. หากผู้เข้าแข่งขันพบว่าทีมฝ่ายตรงข้ามมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกหลักฐานไม่ว่าจะในรูปแบบคลิปวิดีโอ หรือรูปภาพ      ก็ตาม และยุติการแข่งขันในทันที พร้อมทั้งส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้จัดการเเข่งขันเพื่อตรวจสอบ หากผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ตรวจพบยินยอมให้มีการ        แข่งขันจนจบเกม ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายยินยอม
2. หากหลักฐานไม่ชัดเจน ทางผู้จัดการเเข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันใดๆ ที่ได้มีการตัดสินผลแพ้-ชนะไปแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

1. กฎกติกาใด ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โดยทางผู้จัดการเเข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. คำตัดสินของผู้จัดการเเข่งขันไม่ว่าในเรื่องใดภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
3. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฎและกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน ถ้ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกติกานี้ ทางผู้จัดการเเข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้า           แข่งขันได้ทันที